Nedjelja, Prosinac 17, 2017

Privacy

Pravni uvjeti korištenja internet stranica Kontograf.hr

Pristup ovoj stranici i podacima sadržanim na njoj plodložni su niže navedenim uvjetima i odredbama. Nastavite li ih dalje koristiti, smatrat će se da ste pristali na predmetne pravne uvjete.

 

  • Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja, i uvjeta upotrebe ove web stranice. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih web stranica ili u vezi s njima. Kontograf d.o.o. ne jamči da su materijali sadržani na predmetnim web stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima s teritorija država gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatrat će se da je pristup web stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.

  • Sve informacije dostupne na internet stranicama isključivo su informativnog karaktera, ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećima. Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih internet stranica podložne su određenim ograničenjima u vezi sa subjektima kojima takve informacije mogu biti dostupne.

  • Informacije koje Kontograf d.o.o. objavljuje na ovim internet stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, međutim, Kontograf d.o.o. ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim internet stranicama. Kontograf d.o.o. ne jamči, izričito ili prešutno, uključujući jamstva u pogledu utrživosti, odnosno podobnosti za određenu svrhu, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sustava, proizvoda ili procesa. Informacije dostupne na internet stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste suglasni da nas nećete smatrati odgovornima za neostvarenje svojih očekivanja u vezi s tim. Do zakonom predvi|enih ograničenja, Kontograf d.o.o. neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim internet stranicama. U tom smislu predlažemo konzultacije s odgovarajućim stručnjakom, koji će biti u mogućnosti dati savjet posebno prilagođen vašoj konkretnoj situaciji.

  • Molimo vas da primite na znanje da Kontograf d.o.o. može u svako vrijeme, bez prethodne najave, ažurirati ili izmijeniti podatke pohranjene na ovim internet stranicama.

  • Molimo vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na internetu može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka zaprimljena putem elektronske pošte smatrat će se nepovjerljivom, te Kontograf d.o.o. ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da iste reproducira, koristi, raspolaže i distribuira trećima bez ograničenja. Nadalje, slobodni smo koristiti ideje, nacrte, know-how ili tehnike sadržane u takvim porukama za bilo koju svrhu uključujući primjerice razvoj, proizvodnju ili marketing proizvoda sadržanih u takvim porukama.

  • Elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povlaštene informacije i/ili povjerljive informacije. Molimo Vas da poruku ne čitate ako niste njen naznačeni primatelj. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome obavijestite pošiljatelja i da izvornu poruku i njene privitke uništite bez čitanja ili bilo kakvog pohranjivanja. Svaka neovlaštena upotreba, distribucija, reprodukcija ili priopćavanje ove poruke zabranjena je. S obzirom na nepostojanje potpune sigurnosti e-mail komunikacije, Kontograf d.o.o. ne preuzima odgovornost za eventualnu štetu nastalu uslijed zaraženosti e-mail poruke virusom ili drugim štetnim programom, neovlaštene interferencije, pogrešne ili zakašnjele dostave poruke uslijed tehničkih problema. Kotograf d.o.o. zadržava pravo nadziranja i pohranjivanja e-mail poruka koje se šalju iz Kontograf d.o.o. ili u nju pristižu.

  • Ovime istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge internet stranica Kontograf-a d.o.o. pojedinačnih elemenata internet stranica, dizajna logotipa Kontograf-a d.o.o., bez izričitog pismenog odobrenja Kontograf-a d.o.o.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/brkinjac/public_html/kontograf.hr/modules/mod_rokstock/googlestock.class.php on line 40

KG oglasi

Crotours.com
Vodić kroz destinacije, pronađi smještaj snova
Nekretnine Hrvatska
Besplatni oglasnik za agencije i privatne oglašivače nekretnina!
Posjete Sadržajima : 154903
Trenutno aktivnih Gostiju: 16 
Copyright © 2017 \. Sva prava pridržana.