Knjigovodstveno – računovodstvene usluge

 

Ustrojavanje knjigovodstvenih politika:

 • izrada knjigovodstvenih politika i kontnog plana

 

Pravilnost i ažurnost knjigovodstvenih evidencija

 • dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih i izlaznih računa
 • salda konti kupaca i dobavljača

 

Izrada svih knjigovodstvenih računovodstvenih i poreznih obračuna

 • sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja:
bilance
računa
dobiti i gubitka
novčanog toka
bilješke uz financijske izvještaje
 • obračun amortizacije
 • tromjesečni i godišnji izvještaji Financijskoj agenciji
 • obračuni kamata, zajmova

 

Cjeloviti obračuni i evidencija ugovora o radu:

 • obračuni plaća i naknada uz sastavljanje propisanih izvještaja
 • analitike plaća radnika
 • porezne kartice radnika
 • sve propisane porezne evidencije

 

Porezno savjetovanje i izrada poreznih prijava

 

Savjetovanje poduzetnika i upućivanje na optimalna rješenja:

 • Izrada poreznih obračuna i godišnjih poreznih prijava:
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dobit
Porez na dohodak
Posebni porezi

 

Sudjelovanje u zastupanju poduzetnika pred nadležnim organima Ministarstva financija Republike Hrvatske, pomoć pri izradi prigovora i obrazloženja

 

Plansko analitički poslovi:

 • Sastavljanje periodičnih i godišnjih posebnih izvještaja za poduzetnike radi usmjeravanja poslovanja